Wiejska Enklawa

sołectwo Babki
 Sołectwo
Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna


Najstarsze wiadomości o Babkach pochodzą z połowy XIV stulecia. Wtedy to Babki odgrywały ważną rolę jako ośrodek dominium ziemskiego obejmującego 800 mórg ziemi. Babki wraz z Głuszyną i Kalikiem stanowiły klucz dóbr należący do biskupstwa poznańskiego. Obecnie wieś jest siedzibą Nadleśnictwa Babki mieszczącego się w starych zabudowaniach pochodzących z przełomu XIX/XX stulecia. Powierzchnia lasów należących do nadleśnictwa wynosi 9942 ha, z czego 1562 ha położone są na terenie gminy Mosina. W Babkach znajduje się wojskowa stacja radiolokacyjna.  Babki liczą obecnie 427 mieszkańców  http://babki.lasypanstwowe.poznan.pl/


Kubalin to nazwa folwarku należącego do dominium ziemskiego i gminy Piotrowo, położonej w parafii Głuszyńskiej. W końcu XIX stulecia istniały tu dwa dymy, a wieś liczyła 28 mieszkańców. Znajdujący się tu folwark był wzmiankowany po raz pierwszy w 1789 roku. Kubalin jest niewielką osadą liczącą obecnie 14 mieszkanców.


Rada Sołecka:
1. Kłak Krzysztof - Sołtys
2. Kosmalski Grzegorz
3. Sobkowiak Henryk
4. Najewski Kazimierz
5. Stelmaszyk Halina

Sołtys: Kłak Krzysztof
Adres: Babki 21, 61-160 POZNAŃ
Telefon: 061 8939 111