Wiejska Enklawa

sołectwo Babki
 Sołectwo
Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna


Najstarsze wiadomości o Babkach pochodzą z połowy XIV stulecia. Wtedy to Babki odgrywały ważną rolę jako ośrodek dominium ziemskiego obejmującego 800 mórg ziemi. Babki wraz z Głuszyną i Kalikiem stanowiły klucz dóbr należący do biskupstwa poznańskiego. Obecnie wieś jest siedzibą Nadleśnictwa Babki mieszczącego się w starych zabudowaniach pochodzących z przełomu XIX/XX stulecia. Powierzchnia lasów należących do nadleśnictwa wynosi 9942 ha, z czego 1562 ha położone są na terenie gminy Mosina. W Babkach znajduje się wojskowa stacja radiolokacyjna.  Babki liczą obecnie 427 mieszkańców  
https://babki.poznan.lasy.gov.pl/

Kubalin to nazwa folwarku należącego do dominium ziemskiego i gminy Piotrowo, położonej w parafii Głuszyńskiej. W końcu XIX stulecia istniały tu dwa dymy, a wieś liczyła 28 mieszkańców. Znajdujący się tu folwark był wzmiankowany po raz pierwszy w 1789 roku. Kubalin jest niewielką osadą liczącą obecnie 14 mieszkanców.


 

Rada Sołecka:
1. Krystyna Cherubin
2. Grzegorz Kosmalski
3. Halina Stelmaszyk

Sołtys: Kłak Krzysztof
Adres: Babki 21, 61-160 BABKI
Telefon: 
 604 491 022
               618 939 111


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja