Wiejska Enklawa

sołectwo Daszewice

 Daszewice
Początki wsi sięgają XIII wieku. Z inwentarzy dóbr Daszewic z 1789 roku dowiadujemy się, że we wsi znajdował się gościniec wraz ze stajnią wjazdową, kuźnia oraz pięć zagród chłopskich. W końcu XIX wieku we wsi znajdowało się 10 dymów, w których doliczono się 88 osób. Wieś stanowiła własność szlachecką. W styczniu 1945 roku Daszewice były miejscem walki pomiędzy armią radziecką a jednostkami lotnictwa niemieckiego. Do 1987 roku w Daszewicach znajdował się zabytkowy wiatrak – koźlak. Wieś położona jest na skraju doliny Kopli  i zamieszkuje ją 1150 osób.


Rada Sołecka:
1. Jarecka Elżbieta - Sołtys
2. Barć Stanisław
3. Nowicki Tomasz
4. Jarecki Paweł
5. Kurkowiak Józefa

Sołtys: Jarecka Elżbieta
Adres: Daszewice, ul. Piotrowska 63, 61-160 POZNAŃ
Telefon: 061 8939 917 kom 609 678 449