Wiejska Enklawa

sołectwo Daszewice

Daszewice
Początki wsi sięgają XIII wieku. Z inwentarzy dóbr Daszewic z 1789 roku dowiadujemy się, że we wsi znajdował się gościniec wraz ze stajnią wjazdową, kuźnia oraz pięć zagród chłopskich. W końcu XIX wieku we wsi znajdowało się 10 dymów, w których doliczono się 88 osób. Wieś stanowiła własność szlachecką. W styczniu 1945 roku Daszewice były miejscem walki pomiędzy armią radziecką a jednostkami lotnictwa niemieckiego. Do 1987 roku w Daszewicach znajdował się zabytkowy wiatrak – koźlak. Wieś położona jest na skraju doliny Kopli  i zamieszkuje ją 1150 osób.

 
Rada Sołecka:
 
 
1. Katarzyna Biedermann
2. Sławomir Kamyszek
3. Róża Pieczulis
4. Lidia Poniży
5. Justyna Raszewska
6. Wiesława Renn

Sołtys: Adam Monikowski
Adres: ul. Poznańska 21, 61-160 DASZEWICE
Telefon: 503 195 114
E-mail: adammonikowski@op.pl


Daszewice k. PoznaniaOd pewnego czasu mieszkańcy powołali Stowarzyszenie „Lepsze Daszewice” działające na rzecz rozwoju Daszewic, poprawy tamtejszych warunków mieszkaniowych, dbające o wzrost bezpieczeństwa, czy rozwój infrastruktury miejscowości.
https://lepszedaszewice.pl/


 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja