Wiejska Enklawa

sołectwo Czapury

 


Czapury

Najstarsze wiadomości o osadzie pochodzą z końca XIV stulecia i zostały sporządzone z okazji licznych procesów granicznych, które toczyli jej właściciele z biskupami poznańskimi. Czapury były wówczas własnością szlachecką a w pierwszej połowie XV wieku przeszły w ręce konwentu karmelitów trzewiczkowych przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu. Do klasztoru Czapury należały aż do okresu rozbiorów. Zapiski z XVI wieku wspominają osadę jako wieś opustoszałą. Około 1387 roku do wsi należał i był z nią gospodarczo powiązany Młyn Czapury. Znajdował się prawdopodobnie nad wpadającą tu do Warty Koplą. W 1519 roku istniał też drugi młyn, zwany Topolnikiem był to obiekt jednokołowy. We wsi zachowała się kapliczka przydrożna, którą rozebrali Niemcy w 1941 roku. Pierwotna kaplica została wzniesiona w 1871 roku a obecną odremontowano w 1947 roku. 22.I.1945 roku pod Czapurami nastąpiło forsowanie pokrytej lodem Warty. Batalion czołgów radzieckich utworzył na zachodnim brzegu Warty przyczółek ułatwiający oddziałom Armii Czerwonej oskrzydlenie Poznania od strony południowej. Wydarzenia te upamiętnia pamiątkowy obelisk wznoszący się przed szkołą w Czapurach, odsłonięty w dniu 9 V 1975 roku. Czapury zamieszkuje obecnie 1025 osób.

Rada Sołecka:

1. Bartosz Derdziński
2. Łukasz Ferchmin
3. Andrzej Kantorski
4. Paweł Materna
5. Helena Murawa
6. Paulina Raczyńska
7. Paweł Zaremba
e-mail: czapury_radasolecka@wp.plSołtys: Artur Silski
Adres: ul. Jabłkowa 8/2,
61-160 CZAPURY
Telefon: 665 447 230
e-mail: czapury_soltys@wp.pl
 

Dyżury sołtysa i rady sołeckiej - w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca, świetlica wiejska w Czapurach, 10.00 - 12.00


 


Wiejska świetlica
Jest to obiekt przeznaczony dla mieszkańców Czapur i Babek, którzy już wiele lat temu zgłaszali problem braku miejsca w największej wsi gminy do spotkań i integracji społecznej. Gmina decyzję o budowie świetlicy podjęła pod wpływem tych opinii.
Mieści się tu także filia Biblioteki Miejskiej. Świetlica to budynek bardzo nowoczesny, ciekawy architektonicznie, przeszklony, z klimatyzacją, położony w sąsiedztwie szkoły. Posiada dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych, kuchnię, zaplecze socjalne.
Zarządzać nim będzie Rada Sołecka i Sołtys Czapur. Będą się tu odbywały nie tylko zebrania wiejskie, ale także uroczystości związane z życiem społeczności wiejskiej, spotkania w ramach działania różnych fundacji czy stowarzyszeń.
Pierwszego września 2010 r. obiekt przekazano do użytkowania. 


 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
   
 
 
   

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja